Žít neúspěšné životy vyžaduje stejné množství úsilí a času, jako žít spokojený život.

John L. Mason

Psychologické koučování, jak Vám může být užitečné?

Koučink je multidisciplinární obor čerpající z psychologie, teorie organizací, teorie systémů, neurověd, lingvistiky, spirituality a dalších (Crkalová, Riethof). Je to rozhovor zvyšující motivaci dosáhnout cílů, které jsme si sami vytýčili (Radvan Bahbouh). Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon (John Whitmore).

Koučování aktivuje schopnost člověka, aby sám zvyšoval svůj výkon. Pomáhá mu učit se sám, místo aby jej učil někdo jiný. Důležitou rolí kouče je, že klientovi pomáhá si uvědomit, jak může dělat to, co dělá ještě lépe a efektivněji. V jádru koučování je kladení náročných a inspirativních otázek, které klientovi poskytují prostor se hlouběji zamyslet a hledat odpověď sám/sama v sobě. Kouč pomáhá klientovi přinést na světlo slepá místa a rozšířit jeho rozhled. Psychologické koučování kombinuje poznatky různorodých psychologických směrů a využívá psychologických poznatků pro zvýšení efektivity koučování. Psychologické koučování pracuje ve všech oblastech lidského života a zaměřuje se mimo jiné i na zvýšení životní spokojenosti, redukci pracovního stresu, zlepšení pracovního výkonu a osobní úspěšnosti (dle měřítek úspěchu konkrétního klienta).
Koučink probíhá jako série rozhovorů klienta a kouče, případně jednorázové krátké koučování, zaměřené na konkrétní klientovo téma. Rozhovor je nejčastěji realizován jako osobní setkání, které je velmi efektivní a intenzivní. Vzdálenost kouče a koučovaného někdy neumožňuje osobní setkání, a v takových případech velice dobře poslouží telefon nebo online komunikace (např. Skype).

Průhled z věže na nádvoří

Dva motýli na Komuli Davidově

Ne každý potřebuje kouče, ale každý si ho zaslouží!

Koučovací rozhovor v sobě nese přesvědčení, že úplně každá životní situace nabízí člověku možnosti a lidé opravdu mají moc ve svých životech rozhodovat (Laura Whitworth).

Koučování se od úplného začátku zaměřuje na to, co chce klient. Lidé přicházejí do koučování, protože chtějí, aby se nějaké věci změnily. Vyhlížejí změnu nebo mají důležitý cíl, který chtějí naplnit. Klienti využívají koučování z mnoha individuálních důvodů. Někdy chtějí dosáhnout konkrétního cíle: napsat knihu, založit obchodní společnost nebo mít vlastní tělo v lepší kondici. Přicházejí do koučování, aby byli efektivnější nebo spokojenější v práci. Najímají si kouče, protože chtějí ve svých životech více řádu a rovnováhy. Občas lidé chtějí více od svého života – více klidu v mysli, více jednoduchosti, více radosti. A někdy chtějí naopak něčeho méně – méně zmatku, méně stresu, menší finanční tíseň. Obecně řečeno, přicházejí do koučování, protože chtějí zlepšit kvalitu svého života - více naplnění, lepší rovnováhu – nebo najít způsob, jak dosáhnout naplnění jejich životních přání. Ať už je důvod jakýkoliv, vše začíná u klienta (Laura Whitworth).


Kouč, partner a průvodce pro Váš osobní rozvoj.

Spolupracuji jako kouč s lidmi různých profesí, zaměření i pohledů na život. Tito lidé mají ovšem jedno společné: nenechají svůj život jen tak protékat mezi prsty. Pracuji s těmi, kdo chtějí růst, rozvíjet se, žít naplno svůj život, jít napřed své spokojenosti, dosahovat svých cílů... a jsou sami připraveni pro to něco udělat.

Nabízím Vám příležitost se na chvilku zastavit od všeho shonu a věnovat čas sami sobě. V příjemném rozhovoru se pak společně vydáme na dobrodružnou cestu Vašimi úspěchy, plány a záměry. Budete mít prostor si urovnat myšlenky, pojmenovat, co je pro Vás důležité, odkrýt nové možnosti a rozhodnout se, kudy se vydáte dál. Budeme společně hledat zdroje motivace a podpory, které Vám na Vaší cestě mohou pomoci. Vytvoříme spolu prostor, kde budeme moci testovat nové myšlenky a možnosti formou experimentu. Přitom budu po Vašem boku, budu věřit ve Vaše schopnosti, zajímat se, ptát se a poslouchat. V průběhu společné cesty Vám budu pomáhat udržet zvolený směr za cílem, který jste si zvolili... Nakonec se společně s Vámi budu radovat z dosaženého pokroku, změny nebo úspěchu! Dovede si to představit?

Jahody v lese

Patrik Šlechta, kouč

Patrik Šlechta kouč osobního rozvoje

Lom 1652,
28922, Lysá nad Labem
okres Nymburk

Osobní setkání je možné v Praze, Lysé nad Labem, Nymburku a okolí. Poskytuji také koučink po telefonu a pomocí online komunikačních nástrojů. Jsem členem profesní organizace ČAKO a pracuji v souladu s etickým kodexem kouče (ČAKO, ICF, EPPOK).
 606 661 392 (nejlépe SMS, zavolám Vám)
 patrik.slechta@seznam.cz
 The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

Socrates

Klíčová slova: kouč, koučování, koučink, kaučing, koučing, coach, coaching, kaučování, psychologické koučování, transformační koučování koučink, transakční koučování, výkonnostní koučování, life coaching koučink, životní koučink koučování, business koučink koučování, leadership coach, manažerské koučování, work life balanace koučování koučink, WLB, komunitní koučování koučink, hledám kouče, pro bono koučování koučink, koučování koučink pro neziskový sektor, koučování koučink pro studenty, koučování koučink při změně zaměstnání, koučování koučink skupin, týmové koučování koučink koučing, skupinové koučování koučink, profesionální koučování, párové koučování, vztahové koučování, podpora při těžkých životních situacích, kouč v Lysé nad Labem, Nymbursko, koučink v Lysé nad Labem, koučink v Lysá nad Labem, Nymburk, koučování Nymburk, kouč Nymburk, Nymburku, koučink Nymburk, koučing Nymburk, Nymburce, Lysá nad Labem, kouč koučování koučink Nymburk a okolí, Praha, kouč Praha, koučink Praha, koučování Praha, Praha a okolí, v Praze a okolí, empatický rozhovor, pomáhající rozhovor, profesionální rozhovor, koučováním proti depresi, profesionální pomoc, osobní rozvoj, sebepoznání, encounter, rozhovor, rozvojová skupina, rozvojové skupiny, andragogické poradenství, mentor, mentoring, mentorink, poradenství, párové koučování, párový koučink, vztahový koučink, vztahové koučování, rodinné koučování, rodinný koučink, krizová intervence, pomoc,koučování Skype koučink, online koučování, telefonické koučování, online koučink, Skype koučink, psychologický koučink, Gestalt koučování, Gestalt psychologie, pozitivní psychologie, humanistická psychologie, BRIEF coaching, sebekoučování, psychologické koučování,